Nová obecně závazná vyhláška - "odpady" 2018Datum konání:
29.12.2017
Datum ukončení:
15.4.2018

OZNÁMENÍ OBČANŮM

NOVÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIVÍN

                Oznamujeme občanům, že od 1.1.2018 je v obci Pivín platná nová obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tuto vyhlášku schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13. prosince 2017.

Nová obecně závazná vyhláška přináší tyto změny:

  • sazba poplatku nově činí 480,-- Kč – k tomuto zvýšení (o 30,-- Kč) došlo z důvodu zvýšených nákladů za sběr odpadů za předchozí období – podrobněji viz čl. 4 vyhlášky

 

  • v případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká – tato změna vychází z novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

 

  • poplatek je splatný jednorázově do 31. března kalendářního roku – v případě zaplacení nebo odvedení poplatku po 1. dubnu včetně se poplatek zvyšuje o polovinu násobku poplatku a v případě nezaplacení nebo neodvedení v příslušném kalendářním roce se poplatek zvyšuje o jeden násobek

 

                Celé znění vyhlášky naleznete na internetových stránkách www.pivin.cz v sekci „Usnesení, vyhlášky a nařízení“. Vyhláška je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.

 

Místní poplatky na rok 2018 budou vybírány od středy 10. ledna 2018.

 


Fulltextové vyhledávání

19. 10. Michaela

Zítra: Vendelín

 

PRONÁJEM KULTURNÍHO SÁLU

Pro bližší informace klikněte na obrázek.

http://www.pivin.cz/index.php?nid=2089&lid=cs&oid=4469776

 

CENÍK SLUŽEB OÚ PIVÍN

 

DOPRAVNÍ INFORMACE

uzavírky v Olomouckém kraji
5[2].png

 

Obec Pivín nyní také na Facebooku!

https://www.facebook.com/pages/Obec-Piv%C3%ADn/1550990155178926

 

Naše obec podporuje Linku bezpečí - telefonická pomoc dětem

http://linkabezpeci.cz

 

Webový portál pro rodiny Olomouckého kraje

www.rodinajeOK.cz

Bez názvu.png

 

 

 

Návštěvnost stránek

202206
Pivín