Nová obecně závazná vyhláška - "odpady" 2018Datum konání:
29.12.2017
Datum ukončení:
15.4.2018

OZNÁMENÍ OBČANŮM

NOVÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIVÍN

                Oznamujeme občanům, že od 1.1.2018 je v obci Pivín platná nová obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tuto vyhlášku schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13. prosince 2017.

Nová obecně závazná vyhláška přináší tyto změny:

  • sazba poplatku nově činí 480,-- Kč – k tomuto zvýšení (o 30,-- Kč) došlo z důvodu zvýšených nákladů za sběr odpadů za předchozí období – podrobněji viz čl. 4 vyhlášky

 

  • v případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká – tato změna vychází z novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

 

  • poplatek je splatný jednorázově do 31. března kalendářního roku – v případě zaplacení nebo odvedení poplatku po 1. dubnu včetně se poplatek zvyšuje o polovinu násobku poplatku a v případě nezaplacení nebo neodvedení v příslušném kalendářním roce se poplatek zvyšuje o jeden násobek

 

                Celé znění vyhlášky naleznete na internetových stránkách www.pivin.cz v sekci „Usnesení, vyhlášky a nařízení“. Vyhláška je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.

 

Místní poplatky na rok 2018 budou vybírány od středy 10. ledna 2018.

 


 

ÚŘEDNÍ HODINY

v kanceláři obecního úřadu

pondělí     8.00 - 15.30 hod.

středa       8.00 - 17.00 hod.

čtvrtek      8.00 - 11.00 hod.

pátek        8.00 - 11.00 hod.

polední přestávka 11.30 - 12.00 hod.

starosta a místostarosta obce

středa      16.00 - 18.00 hod.

 INFORMACE O PROVOZU PODATELNY

  

 

SVOZ žlutých popelnic 2020

20.5., 17.6., 15.7., 12.8., 9.9., 7.10., 4.11., 2.12., 30.12.

V rámci Odpadového systému obce je zajišťováno sdružené plnění EKO-KOM, kdy obec a občané mohou odkládat odpady z obalů v rámci tohoto systému do určených nádob.

Svozy nádob v obci Pivín zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství a.s. a Petr Bureš (sklo).

 

BIOODPAD

Kontejnery jsou v obci umístěny celoročně. Bioodpad obec Pivín likviduje v kompostárně Polkovice.

 

Úřední hodiny, kontakty
http://www.pivin.cz/index.php?nid=2089&lid=CZ&oid=216084

www.nemcicko.cz

www.masnaceste.cz

http://www.regionalni-znacky.cz/hana/

mmr.jpg

eu.png

 

Fulltextové vyhledávání

25. 5. Viola

Zítra: Filip

 Bez názvu.png

dezinfekce Anti-COVID

bezpečnostní list

způsob použití

 

 

 

PRONÁJEM KULTURNÍHO SÁLU

Pro bližší informace klikněte na obrázek.

http://www.pivin.cz/index.php?nid=2089&lid=cs&oid=4469776

 

CENÍK SLUŽEB OÚ PIVÍN

 

DOPRAVNÍ INFORMACE

uzavírky v Olomouckém kraji
5[2].png

 

Obec Pivín nyní také na Facebooku!

https://www.facebook.com/pages/Obec-Piv%C3%ADn/1550990155178926

 

Naše obec podporuje Linku bezpečí - telefonická pomoc dětem

http://linkabezpeci.cz

 

Webový portál pro rodiny Olomouckého kraje

www.rodinajeOK.cz

Bez názvu.png

 

 

 

Návštěvnost stránek

227768
Pivín