T Ř Í D Í M E   O D P A D Y

Obec podporuje třídění odpadů prostřednictívm kontejnerů na sklo, plasty, papír, drobné elektrozařízení a malé baterie.

Pytle na nápojové kartony (v kanceláři obecního úřadu zdarma od 8/2012)

Oznamujeme občanům, že v naší obci bude prováděn sběr nápojových kartonů do speciálních oranžových pytlů, které je možné si vyzvednout zdarma v kanceláři obecního úřadu.

Svoz naplněných pytlů s vytříděnými obaly bude probíhat 1x za 3 měsíce                                                            BŘEZEN - ČERVEN - ZÁŘÍ - PROSINEC

nápojové kartony

Naplněné pytle se budou ukládat ke kontejnerům na tříděný odpad jeden den před stanoveným termínem svozu, který bude vyhlášen rozhlasem a vyvěšen na úřední desce před OÚ. 

Do oranžového pytle patří nápojové kartony (Tetra Pak) 

  • krabice od džusu, mléka, vína, kefíru, smetany, šlehačky.

Nápojové kartony vymyjte malým množstvím vody, rozložte rohy a stlačte! 

 

TERMÍNY SVOZU V ROCE 2016

Termíny svozu budou 

upřesněny v průběhu

1. čtvrtletí roku 2016.

 

Pytle odevzdejte vždy ve čtvrtek ke kontejnerům na tříděný odpad.

 

E-box na drobné elektrozařízení a sběrný box na použité baterie

(umístěn od 11/2012)

Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL s. r. o. rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman, MP3 přehrávač, kuchyňský nebo domácí spotřebič menších rozměrů (žehličky, mixéry, remosky) a elektrické hračky na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vhozením do připravené nádoby, dolní části tzv. E-Boxu. V horní části se nachází box na použité tužkové baterie. E-Box je umístěn na chodbě obecního úřadu u pošty.

E-box

Další sběrný box (pouze papírová krabice ECOBAT s.r.o.) naleznete v prodejně COOP Jednota spotřební družstvo a také je jeden umístěn pro potřeby dětí a učitelského sboru v Základní škole Pivín.

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí (klikněte pro zvětšení na obrázek).

koloběh odpadu

V zemích Evropské unie se ročně vyprodukuje asi 8 milionů tun elektroodpadu. Objem elektronického odpadu roste tempem 3 až 5% ročně, tedy skoro třikrát rychleji než celkový objem odpadu. Z použitých elektrospotřebičů se stále častěji získávají železné, neželezné a drahé kovy, sklo, plasty a další suroviny. Recyklace naplňuje myšlenky trvale udržitelného rozvoje, a to nejen z pohledu ekologického, ale také ekonomického. Čím více elektrozařízení se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových. Zdraví nebezpečné materiály, které mnohé spotřebiče obsahují, se zase prostřednictvím recyklace podaří zachytit a ekologicky eliminovat.

Všechny boxy jsou společnostmi poskytnuty zdarma, je jimi zároveň plně hrazen odvoz a likvidace odpadu a obci tak nevznikají žádné náklady. Žádáme proto Vás, občany, o využívání těchto boxů k odevzdání výše uvedených zařízení.

Kontejnery na sklo, plasty a papír

Obec podporuje sběr tříděného odpadu prostřednictvím kontejnerů na papír, sklo bílé a barevné a plasty vč. nápojových kartonů - usnadněte recyklaci využitím pytlů na nápojové kartony viz níže.

Žádáme všechny o udržování pořádku kolem kontejnerů. 

Rozmístění kontejnerů je zobrazeno na mapce (rozklikněte si pro zvětšení)rozmístění kontejnerů v obci Pivín

 

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad (6 ks umístěno 6/2011)

V naší obci byly umístěny hnědé kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Vývoz bude každé úterý a pátek. Žádáme občany, aby se řídili pokyny na kontejneru a nevyhazovali např. trávu i s igelitovým sáčkem

Do kontejneru PATŘÍ: 
  • ze zahrady: posekaná tráva, seno, sláma, listí, květiny, zelenina, větve stromů a keřů (nastříhané nebo jinak zpracované do délky 30 cm)
  • z domácnosti: zbytky ovoce a zeleniny, slupky brambor a citrusových plodů, vyluhované čajové sáčky, kávové sedliny, zbytky pečiva

Do kontejneru NEPATŘÍ: 
  • zbytky jídel, vaječné skořápky, maso, kosti, oleje, tuky, uhynulá zvířata, dlouhé větve, popel z briket, uhlí, papír, plast, sklo, textil, nebezpečný odpad, zvířecí exkrementy, kamení, smetky z chodníků a silnic apod.


Svoz biologického odpadu začíná každoročně na přelomu března/dubna a končí během října/listopadu. 

V obci byly rozmístěno 6 kontejnerů na bioodpad

 

 

 

ÚŘEDNÍ HODINY

v kanceláři obecního úřadu

pondělí     8.00 - 15.30 hod.

středa       8.00 - 17.00 hod.

čtvrtek      8.00 - 11.00 hod.

pátek        8.00 - 11.00 hod.

polední přestávka 11.30 - 12.00 hod.

starosta a místostarosta obce

středa      16.00 - 18.00 hod.

 INFORMACE O PROVOZU PODATELNY

  

SVOZ žlutých popelnic 2019

3.1., 31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 23.5., 20.6., 18.7., 15.8., 12.9., 10.10., 7.11., 5.12.2019 

SVOZ žlutých popelnic 2020

2.1., 30.1., 27.2., 26.3., 23.4., 21.5., 18.6., 16.7., 13.8., 10.9., 8.10., 5.11., 3.12., 31.12.

 

BIOODPAD

Kontejnery jsou v obci umístěny celoročně.

 

Úřední hodiny, kontakty
http://www.pivin.cz/index.php?nid=2089&lid=CZ&oid=216084

www.nemcicko.cz

www.masnaceste.cz

http://www.regionalni-znacky.cz/hana/

mmr.jpg

eu.png

 

Fulltextové vyhledávání

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

 

PRONÁJEM KULTURNÍHO SÁLU

Pro bližší informace klikněte na obrázek.

http://www.pivin.cz/index.php?nid=2089&lid=cs&oid=4469776

 

CENÍK SLUŽEB OÚ PIVÍN

 

DOPRAVNÍ INFORMACE

uzavírky v Olomouckém kraji
5[2].png

 

Obec Pivín nyní také na Facebooku!

https://www.facebook.com/pages/Obec-Piv%C3%ADn/1550990155178926

 

Naše obec podporuje Linku bezpečí - telefonická pomoc dětem

http://linkabezpeci.cz

 

Webový portál pro rodiny Olomouckého kraje

www.rodinajeOK.cz

Bez názvu.png

 

 

 

Návštěvnost stránek

212135
Pivín