T Ř Í D Í M E   O D P A D Y

Obec podporuje třídění odpadů prostřednictívm kontejnerů na sklo, plasty, papír, drobné elektrozařízení, malé baterie, kovy, jedlé tuky a oleje, nápojové kartony a bioodpad.

Nápojové kartony (Tetra Pak) je možné od roku roku 2018 třídit do žlutých kontejnerů na plasty, kdy firma AVE CZ odpadové hospodářství toto následně vytříďuje na třídící lince.

 

 

E-box na drobné elektrozařízení a sběrný box na použité baterie

(umístěn od 11/2012)

Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL s. r. o. rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman, MP3 přehrávač, kuchyňský nebo domácí spotřebič menších rozměrů (žehličky, mixéry, remosky) a elektrické hračky na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vhozením do připravené nádoby, dolní části tzv. E-Boxu. V horní části se nachází box na použité tužkové baterie. E-Box je umístěn na chodbě obecního úřadu u pošty.

E-box

Další sběrný box (pouze papírová krabice ECOBAT s.r.o.) naleznete v prodejně COOP Jednota spotřební družstvo a také je jeden umístěn pro potřeby dětí a učitelského sboru v Základní škole Pivín.

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí (klikněte pro zvětšení na obrázek).

koloběh odpadu

V zemích Evropské unie se ročně vyprodukuje asi 8 milionů tun elektroodpadu. Objem elektronického odpadu roste tempem 3 až 5% ročně, tedy skoro třikrát rychleji než celkový objem odpadu. Z použitých elektrospotřebičů se stále častěji získávají železné, neželezné a drahé kovy, sklo, plasty a další suroviny. Recyklace naplňuje myšlenky trvale udržitelného rozvoje, a to nejen z pohledu ekologického, ale také ekonomického. Čím více elektrozařízení se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových. Zdraví nebezpečné materiály, které mnohé spotřebiče obsahují, se zase prostřednictvím recyklace podaří zachytit a ekologicky eliminovat.

Všechny boxy jsou společnostmi poskytnuty zdarma, je jimi zároveň plně hrazen odvoz a likvidace odpadu a obci tak nevznikají žádné náklady. Žádáme proto Vás, občany, o využívání těchto boxů k odevzdání výše uvedených zařízení.

Kontejnery na sklo, plasty a papír

Obec podporuje sběr tříděného odpadu prostřednictvím kontejnerů na papír, sklo bílé a barevné a plasty vč. nápojových kartonů. Dále jsou rozmístěny velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Domácnosti od roku 2018 mohou třídit plasty do žlutých popelnic 120l a 240l přímo u RD (v roce 2020 bude systém dále rozšířen). Kovy je možné třídit do velkoobjemového kontejneru u sportovního areálu. Oleje a tuky v uzavřených (šroubovatelných) nádobách je možné uložit v budově obecního domu č.p. 220 (OÚ). 

Žádáme všechny o udržování pořádku kolem kontejnerů. 

Rozmístění kontejnerů je zobrazeno na mapce (rozklikněte si pro zvětšení) rozmístění kontejnerů v obci Pivín

 

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad 

V naší obci byly umístěny hnědé velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Vývoz je dle potřeby 1x - 2x v týdně. Žádáme občany, aby se řídili pokyny na kontejneru a nevyhazovali např. trávu i s igelitovým sáčkem

Do kontejneru PATŘÍ: 
  • ze zahrady: posekaná tráva, seno, sláma, listí, květiny, zelenina, větve stromů a keřů (nastříhané nebo jinak zpracované do délky 30 cm)
  • z domácnosti: zbytky ovoce a zeleniny, slupky brambor a citrusových plodů, vyluhované čajové sáčky, kávové sedliny, zbytky pečiva

Do kontejneru NEPATŘÍ: 
  • zbytky jídel, vaječné skořápky, maso, kosti, oleje, tuky, uhynulá zvířata, dlouhé větve, popel z briket, uhlí, papír, plast, sklo, textil, nebezpečný odpad, zvířecí exkrementy, kamení, smetky z chodníků a silnic apod.


Svoz biologického odpadu začíná každoročně na přelomu března/dubna a končí během října/listopadu. 

 

Obec Pivín má od roku 2014 uzavřenou "Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů" se společností EKO-KOM, a.s..  Obec Pivín dle této smlouvy zajišťuje zpětný odběr  použitých obalů od spotřebitelů za účelem využití nebo odstranění odpadů z obalů, a zajišťovat recyklaci odpadů z obalů nebo jeho další využití v souladu se zákonem. Toto se týká všech sběrných nádob na tříděný odpad.

Občané tohoto sytému mohou plně využívat a třídit odpad do určených nádob.

 

 

 

 

 

 

ÚŘEDNÍ HODINY

v kanceláři obecního úřadu

pondělí     8.00 - 15.30 hod.

středa       8.00 - 17.00 hod.

čtvrtek      8.00 - 11.00 hod.

pátek        8.00 - 11.00 hod.

polední přestávka 11.30 - 12.00 hod.

starosta a místostarosta obce

středa      16.00 - 18.00 hod.

 INFORMACE O PROVOZU PODATELNY

  

 

SVOZ žlutých popelnic 2020

2.1., 30.1., 27.2., 26.3., 23.4., 21.5., 18.6., 16.7., 13.8., 10.9., 8.10., 5.11., 3.12., 31.12.

V rámci Odpadového systému obce je zajišťováno sdružené plnění EKO-KOM, kdy obec a občané mohou odkládat odpady z obalů v rámci tohoto systému do určených nádob.

Svozy nádob v obci Pivín zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství a.s. a Petr Bureš (sklo).

 

BIOODPAD

Kontejnery jsou v obci umístěny celoročně. Bioodpad obec Pivín likviduje v kompostárně Polkovice.

 

Úřední hodiny, kontakty
http://www.pivin.cz/index.php?nid=2089&lid=CZ&oid=216084

www.nemcicko.cz

www.masnaceste.cz

http://www.regionalni-znacky.cz/hana/

mmr.jpg

eu.png

 

Fulltextové vyhledávání

8. 4. Ema

Zítra: Dušan

 Bez názvu.png

dezinfekce Anti-COVID

bezpečnostní list

způsob použití

 

 

 

PRONÁJEM KULTURNÍHO SÁLU

Pro bližší informace klikněte na obrázek.

http://www.pivin.cz/index.php?nid=2089&lid=cs&oid=4469776

 

CENÍK SLUŽEB OÚ PIVÍN

 

DOPRAVNÍ INFORMACE

uzavírky v Olomouckém kraji
5[2].png

 

Obec Pivín nyní také na Facebooku!

https://www.facebook.com/pages/Obec-Piv%C3%ADn/1550990155178926

 

Naše obec podporuje Linku bezpečí - telefonická pomoc dětem

http://linkabezpeci.cz

 

Webový portál pro rodiny Olomouckého kraje

www.rodinajeOK.cz

Bez názvu.png

 

 

 

Návštěvnost stránek

221129
Pivín